Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Studium v zahraničí

Zájemci o studium v zahraniční ať se laskavě přihlásí u katederního koordinátora, kterým je Filip Tvrdý, email filip.tvrdy@upol.cz. Studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia (tj. mohou vyjet i dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia) a sčítá se doba pobytů na studijní a pracovní stáži. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů Univerzity Palackého, v případě neerasmovských vájezdů je třeba se obrátit na Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty. Fakultní referentkou pro zahraniční záležitosti je Mgr. Zuzana Henešová, email zuzana.henesova@upol.cz. Katederní koordinátor zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu ("Learning Agreement"). Během zahraničního pobytu je povinností studenta získat aspoň 20 kreditů za semestr. Případní uchazeči se mohou inspirovat názory studentů, kteří pobyt v zahraničí již absolvovali. Jejich postřehy jsou shromážděny v centralizované datábazi zkušeností.

 

Katedra filozofie má v současné době podepsány bilaterální smlouvy s těmito zahraničními univerzitami:

 

BULHARSKO

Sofia University St. Kliment Ohridski

web: http://www.uni-sofia.bg

vyučovací jazyk: bulharština a angličtina

 

ESTONSKO

Tallinna Ülikool

web: http://www.tlu.ee

vyučovací jazyk: estonština a angličtina

 

FRANCIE

Université Clermont Auvergne

web: http://www.clermont-universite.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université de Nice Sophia Antipolis

web: http://unice.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université Grenoble Alpes

web: http://www.upmf-grenoble.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université de Strasbourg

web: http://www.unistra.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

CHORVATSKO

Sveučilište u Splitu

web: http://www.unist.hr

vyučovací jazyk: chorvatština, angličtina, italština, francouzština a němčina

 

ITÁLIE

Università degli Studi di Padova

web: http://www.unipd.it

vyučovací jazyk: italština, angličtina

 

NĚMECKO

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

web: http://www.uni-bamberg.de

vyučovací jazyk: němčina a angličtina

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

web: http://www.uni-muenster.de

vyučovací jazyk: němčina

 

NIZOZEMSKO

Rijksuniversiteit Groningen

web: http://www.rug.nl

vyučovací jazyk: angličtina a nizozemština

 

POLSKO

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

web: http://www.uj.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

Uniwersytet Śląski w Katowicach

web: http://www.us.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

 

RUMUNSKO

Universitatea din București

web: http://www.unibuc.ro

vyučovací jazyk: rumunština a angličtina

 

SLOVENSKO

Trnavská univerzita

web: http://www.truni.sk

vyučovací jazyk: slovenština

Univerzita Komenského v Bratislave

web: http://www.uniba.sk

vyučovací jazyk: slovenština

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

web: http://www.umb.sk

vyučovací jazyk: slovenština

 

SLOVINSKO

Univerza v Ljubljani

web: http://www.uni-lj.si

vyučovací jazyk: slovinština a angličtina

 

ŠPANĚLSKO

Universidad del País Vasco

web: http://www.ehu.es

vyučovací jazyk: španělština a angličtina

 

TURECKO

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

web: http://ikc.edu.tr/en

vyučovací jazyk: turečtina a angličtina

Nejnovější aktuality

Mon, 10.7.2017
Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje ...
Sat, 10.6.2017
Filozofická fakulta UP vyhlásila mobilitu Freemover na akademický rok 2018/19. V ...
Thu, 28.9.2017
Plán diskuzí Olomouckého filozofického spolku v zimním semestru 2017/2018 najdete v příloze.
Wed, 27.9.2017
Zveme na mezinárodní konferenci "Aristotle and Aristotelianism", která se koná ve ...
Mon, 25.9.2017
Z důvodu zahraniční cesty se nebude ve dnech 26.9.+27.9.2017  realizovat výuka dr. Jozefa ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Michel 
Foucault:

Hovořit o šílenství,
k tomu by bylo potřeba mít talent básníka.