Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Studium v zahraničí

Zájemci o studium v zahraniční ať se laskavě přihlásí u katederního koordinátora, kterým je Filip Tvrdý, email filip.tvrdy@upol.cz. Studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia (tj. mohou vyjet i dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia) a sčítá se doba pobytů na studijní a pracovní stáži. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů Univerzity Palackého, v případě neerasmovských vájezdů je třeba se obrátit na Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty. Fakultní referentkou pro zahraniční záležitosti je Mgr. Zuzana Henešová, email zuzana.henesova@upol.cz. Katederní koordinátor zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu ("Learning Agreement"). Během zahraničního pobytu je povinností studenta získat aspoň 20 kreditů za semestr. Případní uchazeči se mohou inspirovat názory studentů, kteří pobyt v zahraničí již absolvovali. Jejich postřehy jsou shromážděny v centralizované datábazi zkušeností.

 

Katedra filozofie má v současné době podepsány bilaterální smlouvy s těmito zahraničními univerzitami:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Smyrna, Turecko

web: http://ikc.edu.tr/en

vyučovací jazyk: turečtina a angličtina

 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Bamberg, Německo

web: http://www.uni-bamberg.de/en

vyučovací jazyk: němčina a angličtina

 

Rijksuniversiteit Groningen

Groningen, Nizozemsko

web: http://www.rug.nl/?lang=en

vyučovací jazyk: angličtina a nizozemština

 

Sofia University St. Kliment Ohridski

Sofie, Bulharsko

web: http://www.uni-sofia.bg

vyučovací jazyk: bulharština a angličtina

 

Sveučilište u Splitu

Split, Chorvatsko

web: http://www.unist.hr

vyučovací jazyk: chorvatština, angličtina, italština, francouzština a němčina

 

Tallinna Ülikool

Tallinn, Estonsko

web: http://www.tlu.ee/en

vyučovací jazyk: estonština a angličtina

 

Trnavská univerzita

Trnava, Slovensko

web: http://www.truni.sk

vyučovací jazyk: slovenština

 

Universidad del País Vasco

San Sebastian, Španělsko

web: http://www.ehu.es

vyučovací jazyk: španělština a angličtina

 

Université Clermont Auvergne

Clermont-Ferrand, Francie

web: http://www.clermont-universite.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

Université de Nice Sophia Antipolis

Nice, Francie

web: http://unice.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

Université Grenoble Alpes

Grenoble, Francie

web: http://www.upmf-grenoble.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

Université de Strasbourg

Strasbourg, Francie

web: http://www.unistra.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica, Slovensko

web: http://www.umb.sk

vyučovací jazyk: slovenština

 

Univerzita Komenského

Bratislava, Slovensko

web: http://www.uniba.sk

vyučovací jazyk: slovenština

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katovice, Polsko

web: http://www.us.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Münster, Německo

web: http://www.uni-muenster.de/en/

vyučovací jazyk: němčina

Nejnovější aktuality

Fri, 6.10.2017
Ve STAGu jsou vypsány termíny na srpnové státnice a obhajoby. Máte čas se na něj ...
Mon, 6.2.2017
Ve dnech 14.6. - 16.6.2017 bude v prostorách Křížkovského 12 probíhat mezinárodní ...
Fri, 26.5.2017
Ve dnech 30.6. - 7.7.2017 se v Dubu nad Moravou uskuteční 27. ročník Letní filosofické ...
Wed, 24.5.2017
Ve čtvrtek  1.6.2017 se ve 13.00 hod.  v učebně 1.16 uskuteční obhajoba disertační ...
Thu, 18.5.2017
Do centrální knihovny ve Zbrojnici v příštích dnech dorazí nové přírůstky ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Rudolf 
Carnap:

Metafyzikové jsou hudebníci bez muzikálních schopností.