Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://kfil.upol.cz/aktuality Pozvánka na seminář (FF v Pardubicích) Thu, 18 Oct 2018 11:05:37 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/757#757 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/757#757 Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka na FF v Pardubicích zve zájemce na intenzivní seminář s Corou Diamond (University of Virginia) a Jamesem Conantem (University of Chicago/FAGI Leipzig), který proběhne 22.-24. října 2018.

Více informací v letáčku  viz příloha.

]]>
Konference "Merleau-Ponty at the Collège de France" Sat, 10 Nov 2018 12:33:00 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/756#756 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/756#756 Ve dnech 18.-19. 10. 2018 bude na Katedře filozofie FF  probíhat mezinárodní konference "Merleau-Ponty at the Collège de France".

Všichni jsou srdečně zváni!


Více v přiloženém programu.

]]>
Mobilita FF UP 2019 Sat, 10 Nov 2018 08:34:48 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/755#755 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/755#755 Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu bakalářských, magisterských a doktorských studentů FF UP pro rok 2019. Podrobné informace naleznete v přílohách.

]]>
Konference: Aristotle and his Legacy Sat, 10 Mar 2018 14:19:15 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/754#754 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/754#754 Katedra pořádá ve dnech 11.10. - 13.10.2018 mezinárodní konferenci, která je věnovaná Aristotelově filosofii a Aristotelovu dědictví v pozdějších obdobích - Aristotle and his Legacy.
Studenti, kteří jsou v Bc. i NMgr. studiu pak mohou za plnou účast na konferenci získat  2 kredity.
Kód KFI/STUD (Vědecké aktivity) vám bude připsán do STAGu.

 

V příloze najdete podrobný program.

 

 

]]>
Témata k bakalářské státní závěrečné zkoušce Wed, 10 Jan 2018 15:31:18 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/753#753 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/753#753 Dne 1. října 2018 vstupují v platnost nová témata k bakalářské státní závěrečné zkoušce, podle nichž se bude zkoušet od červnového termínu 2019. Jejich obsah lépe odpovídá současné akreditaci bakalářského studia. Doufáme, že změna přispěje k lepší přehlednosti zkoušené látky.

]]>
Harmonogram katedry na 2018/19 Tue, 25 Sep 2018 08:55:31 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/752#752 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/752#752 Milí studenti,
v příloze najdete harmonogram naší katedry na ak.rok 2018/19.

]]>
Informace pro studenty k zápisu do 2. a vyššího ročníku studia Fri, 09 Mar 2018 13:04:04 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/751#751 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/751#751 Datum zápisu do studia 2. a vyšších ročníků (tj. 1. 9. 2018), bude do systému automaticky hromadně přiděleno až po kontrole plnění studijních povinností dle harmonogramu FF a SZŘ, tedy nejdříve v týdnu od 10. 9. 2018.

]]>
Program JF v ZS Mon, 27 Aug 2018 19:13:15 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/750#750 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/750#750 Zveřejňujeme program naší Jednoty filozofické v zimním semestru 2018/2019.

]]>
Letní škola v Broumově Mon, 08 Oct 2018 11:54:06 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/749#749 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/749#749 Spřátelená Katedra filozofie a společenských věd FF UHK pořádá letní školu v Broumově. Účastnit se mohou studenti ze všech stupňů studia i jiní zájemci o filozofii.

 

http://www.facebook.com/events/865660723635234

]]>
Velké Losiny - „Zápas o smysl. Co s kategorií smyslu? Tue, 06 Nov 2018 11:11:33 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/748#748 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/748#748 Vážení a milí příznivci filosofie, dialogu a Letní filosofické školy, srdečně buďte všichni zváni na 28. ročník Letní filosofické školy, která se uskuteční ve Velkých Losinách od pátku 29. června do neděle 8. července 2018.
Tématem letošního ročníku je „Zápas o smysl. Co s kategorií smyslu?“. 
Podrobný program, anotace a pokyny k organizaci naleznete na webu LFŠ: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/home

 

Plakátek přiložen.

]]>