Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://kfil.upol.cz/aktuality Konference THINK! Mon, 16 Apr 2018 07:56:57 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/744#744 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/744#744 Katedra filozofie v Pardubicích pořádá pro studenty humanitních oborů konferenci THINK!, a to ve dnech 31.5.-1.6.2018.

Více informací v přiložených souborech.

]]>
Termíny státnic/obhajob v červnu 2018 Fri, 04 May 2018 11:18:33 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/743#743 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/743#743 Ve STAGu jsou zveřejněny termíny na státnice a obhajoby v červnu.
STAG je pro zápis otevřen od 12.4. do 17.5.2018.

Termíny:

6.6.2018 (středa) - BCDP + MADP

13.6. + 14.6.2018 (středa + čtvrtek)  - BSZZK
18.6.2018
(pondělí) - SZZK

 

]]>
Odevzdání zadání BP/DP Wed, 14 Mar 2018 14:42:39 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/742#742 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/742#742 Připomínáme studentům v předposledním ročníku studia, že  termín pro odevzdání podkladu pro zadání BP/DP je 18.5.2018. Konzultujde vše  se svým vybraným vedoucím práce.

 

Vložení zadání (tématu) BP/DP do STAGu

Pro vložení zadání (tématu) BP/DP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

 

]]>
OFS v LS 2018 Sat, 03 Mar 2018 16:20:24 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/741#741 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/741#741 Program Olomouckého filozofického spolku na letní semestr 2017/2018.

]]>
Nabídka C předmětů z KKF Sat, 02 Jun 2018 09:03:35 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/740#740 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/740#740 Katedra klasické filologie nabízí na LS předměty typu "C":

KKF/HF2 (History and Fiction: Narrative Literature from Late Antiquity to the Renaissance) a KKF/RCC2 (Roman Culture and Civilization).

Anotace předmětů najdete v přiložených souborech.

]]>
Nabídka C předmětu z CJS Tue, 30 Jan 2018 13:45:39 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/739#739 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/739#739 Centrum judaistických studií nabízí studentů filozofie C předmět "Engelmannův kroužek v Olomouci, jeho literárně-filozofický odkaz a východiska" . Více o předmětu viz příloha.

]]>
Témata k magisterské státní závěrečné zkoušce Fri, 19 Jan 2018 14:54:29 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/738#738 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/738#738 Od února 2018 budou u magisterské státní závěrečné zkoušky používána inovovaná témata. Studenti, kteří půjdou ke státnicím v červnu letošního roku, si mohou vybrat, zdali chtějí být zkoušeni podle starých či nových otázek.

]]>
Studentská konference Philosophia Thu, 18 Jan 2018 13:39:22 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/737#737 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/737#737 Přinášíme program studentské konference Philosophia, která se koná v Olomouci 15.-16. února 2018. Studentům bakalářského a magisterského studia, kteří se zúčastní obou dnů, budou uznány 2 kredity.

]]>
Kurzy interkulturní komunikace Wed, 17 Jan 2018 19:08:25 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/736#736 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/736#736 Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy určené studentům vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

]]>
Jednota filozofická v LS 2017/2018 Sat, 01 Dec 2018 22:42:11 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/735#735 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/735#735 V letním semestru 2017/2018 přivítáme na Jednotě filozofické čtrnáct vynikajících hostů. Šest přednášek bude v češtině, sedm v angličtině:

 • PhDr. David Černý, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, Praha)
 • Šimon Pánek (Člověk v tísni, Praha)
 • Mgr. Michal Müller (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
 • Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha)
 • doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
 • prof. RNDr. Jaroslav Peregrin CSc. a PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
 • Gary Kemp, Ph.D. (School of Humanities, University of Glasgow)
 • doc. James Hill, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
 • Preston Stovall, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
 • prof. Peter McCormick (Institut International de Philosophie, Paris)
 • doc. Niklas Forsberg, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
 • Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
 • prof. Raymond Tallis (Emeritus Professor, University of Manchester)

Detaily zveřejníme na přelomu ledna a února.

 

]]>