Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://kfil.upol.cz/aktuality Jednota filozofická v ZS 2017/2018 Tue, 15 Aug 2017 11:39:29 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/712#712 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/712#712 V zimním semestru přivítáme na Jednotě filozofické třináct hostujících přednášejících:

 1. doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)
 2. Ing. Petr Špecián, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 3. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze)
 4. prof. Mark Nyvlt (Dominican University College in Otawa)
 5. Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 6. Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 7. Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
 8. prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 9. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 10. Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
 11. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 12. Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 13. Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Další informace se objeví na stránkách sdružení Jednota filozofická a v Moodle.

]]>
Mobilita v Německu Thu, 27 Jul 2017 19:01:57 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/711#711 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/711#711 V rámci již schváleného projektu Erasmus+ se hledá zájemce o roční zahraniční mobilitu Evropské dobrovolné služby v Německu. Pobyt je hrazen z grantových prostředků a je tak pro účastníka zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.

]]>
Jazyková a interkulturní příprava Thu, 27 Jul 2017 19:00:11 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/710#710 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/710#710 Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

]]>
Studium "Učitelské způsobilosti" (prezenčně) Sat, 07 Oct 2017 13:49:31 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/709#709 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/709#709 Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2017/2018,

termín přihlašování do 24.9.2017, e-přihlášku najdete na odkaze:

jednoobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1299

dvouobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1298

Více informací na letáčku v příloze.

]]>
Studentská konference FILEX 2017 Fri, 07 Jul 2017 09:24:00 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/708#708 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/708#708 Studentská konference FILEX se uskuteční 10.-11.11.2017 na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, informace pro zájemce o aktivní účast naleznete v příloze.

 

http://www.facebook.com/konference.filex

]]>
Konference "Aristotelés a aristotelismus" Fri, 07 Apr 2017 10:02:07 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/707#707 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/707#707 Česká společnost pro studium Aristotela ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP bude ve dnech 12. a 13. října 2017 pořádat dvoudenní mezinárodní konferenci na téma Aristotelés a aristotelismus. Konference se uskuteční v Olomouci, deadline pro zaslání přihlášky je 31. srpen 2017.

]]>
Nové knihy ve Zbrojnici Fri, 30 Jun 2017 09:56:19 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/706#706 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/706#706 Do centrální knihovny ve Zbrojnici v příštích dnech dorazí nové přírůstky o filozofii mysli, morální psychologii a Davidu Humovi:

 • Ainslie, Donald C., Hume's True Scepticism (Oxford University Press, 2015).
 • George, Alexander, The Everlasting Check: Hume on Miracles (Harvard University Press, 2016).
 • Godfrey-Smith, Peter, Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness (Farrar, Straus and Giroux, 2016).
 • Livingston, Donald, Philosophical Melancholy and Delirium: Hume's Pathology of Philosophy (University of Chicago Press, 1998).
 • Mercier, Hugo & Dan Sperber, The Enigma of Reason: A New Theory of Human Understanding (Allen Lane, 2017).
 • Miller, Christian B., Character and Moral Psychology (Oxford University Press, 2016).
 • Miller, Christian B., Moral Character: An Empirical Theory (Oxford University Press, 2015).
 • Penelhum, Terence, Themes in Hume: The Self, the Will, Religion (Oxford University Press, 2004).
 • Schliesser, Eric (ed.), Ten Neglected Classics of Philosophy (Oxford University Press, 2016).
 • Stewart, M. A. & John P. Wright (eds.), Hume and Hume's Connexions (Pennsylvania State University Press, 1995).
 • Taylor, Jacqueline, Reflecting Subjects: Passion, Sympathy, and Society in Hume's Philosophy (Oxford University Press, 2015).
 • Willis, Andre C., Toward a Humean True Religion: Genuine Theism, Moderate Hope, and Practical Morality (Penn State University Press, 2015).

 

]]>
Termíny srpnových státnic a obhajob Fri, 06 Oct 2017 08:47:28 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/705#705 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/705#705 Ve STAGu jsou vypsány termíny na srpnové státnice a obhajoby.
Máte čas se na něj přihlásit do 22.6.2017 do 11hod., poté se STAG uzavře.
Své BP a DP na srpnové obhajoby odevzdejte taktéž do 22.6.2017.


Termíny:

PO 28.8.2017 - SZZZK

ÚT 29.8.2017 - BSZZK

ST 30.8.2017 - BCDP + MADP

]]>
Konference ISNS Mon, 06 Feb 2017 12:43:30 +0100 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/704#704 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/704#704 Ve dnech 14.6. - 16.6.2017 bude v prostorách Křížkovského 12 probíhat mezinárodní konference 15th Annual Conference for the International Society for Neoplatonic Studies, na kterou jste všichni srdečně zvání. Pro studenty UP je vstup volný bez nutnosti registrace.

Více zde - http://isns.upol.cz/

Program konference v příloženém souboru.

]]>
Pozvánka na Letní filosofickou školu - Dub nad Moravou Fri, 26 May 2017 14:07:52 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/703#703 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/703#703 Ve dnech 30.6. - 7.7.2017 se v Dubu nad Moravou uskuteční 27. ročník Letní filosofické školy, tentokrát na téma: Kontinuita a diskontinuita.

Program najdete v příloze.

Více zde: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/

]]>