Katedra filozofie FF UP - Aktuality Aktuality katedry filozofie FF UP Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://kfil.upol.cz/aktuality International Mobility Days 2017 Mon, 10 Jul 2017 08:19:21 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/727#727 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/727#727 Láká vás zažít studium nebo stáž v zahraničí? Zahraniční oddělení UP si vás dovoluje pozvat na sérii informačních schůzek, kde se o možnostech takové zahraniční zkušenosti dozvíte více. Schůzky proběhnou ve dnech 9.–12. 10. 2017 v rámci International Mobility Days 2017.

Program je následující:
PONDĚLÍ 9. 10. 2017 (aula FF, SV-1.49, tř. Svobody 26)

  • 13:30–14:30 Fulbright – stipendia pro studenty i akademické pracovníky, diskuze (prezentuje paní Kateřina Kloubová, Fulbrightova komise)
  • 14:30–15:30 AIA – prezentace programu Akademická informační agentura, stipendijní příležitosti pro studenty i akademické pracovníky (prezentuje paní Eva Jermanová, AIA, DZS)

Doprovodný program (Žižkovo nám. 5, PdF UP, aula)

  • 18:00–20:00 National Presentations – národní prezentace zahraničních studentů. Více podrobností zde.

Informační stánky pro studenty pak budou k dispozici v těchto dnech a na těchto místech:

  • ÚTERÝ 10. 10. 2017 | hlavní menza Šmeralova, prostor šatny v přízemí, 12:00–16:00
  • STŘEDA 11. 10. 2017 | Přírodovědecká fakulta UP, přízemí, 17. listopadu 12, 13:00–16:00
  • ČTVRTEK 12. 10. 2017 | Pedagogická fakulta UP, přízemí, Žižkovo nám. 5, 09:00–12:00

Kontakt: iro@upol.cz | Facebook

]]>
Freemover Sat, 10 Jun 2017 14:30:50 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/726#726 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/726#726 Filozofická fakulta UP vyhlásila mobilitu Freemover na akademický rok 2018/19. V případě nejasností se obraťte na dr. Filipa Tvrdého.

]]>
OFS v ZS 2017/2018 Thu, 28 Sep 2017 16:28:27 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/725#725 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/725#725 Plán diskuzí Olomouckého filozofického spolku v zimním semestru 2017/2018 najdete v příloze.

]]>
Aristotelés a aristotelismus Wed, 27 Sep 2017 11:07:33 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/724#724 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/724#724 Zveme na mezinárodní konferenci "Aristotle and Aristotelianism", která se koná ve dnech 12.-13. října 2017 v učebnách 1.12 a 2.18 na Křížkovského 12. Podrobný program najdete na přiloženém plakátku.

]]>
Zrušení výuky dr. J. Matuly (zahr.služební cesta) Mon, 25 Sep 2017 13:36:16 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/723#723 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/723#723 Z důvodu zahraniční cesty se nebude ve dnech 26.9.+27.9.2017  realizovat výuka dr. Jozefa Matuly 

]]>
Opakovaný zápis JF Fri, 15 Sep 2017 09:51:07 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/722#722 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/722#722 U přednášek Jednoty filozofické (KFI/JF1) je umožněn opakovaný zápis, mohou se znovu přihlásit studenti ze všech ročníků.

 

Edit: Studenti navazujícího magisterského studia mohou pro zápis použít nový kód KFI/JF1N.

 

]]>
Nabídka kurzů v AJ (z katedry klasické filologie) Wed, 13 Sep 2017 10:15:03 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/721#721 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/721#721 V příloze najdete info o dvou otevřených kurzech na ZS vyučovaných anglicky dr. Leonte na katedře klasické filologie

]]>
Riziko jako ekonomicko-filozofický problém (KFI/REF) Sun, 09 Jul 2017 09:16:31 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/720#720 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/720#720 Mgr. Michal Müller

středa 15:00-16:30, učebna KB-2.18

 

Studium rizika představuje rozvíjející se interdisciplinární obor. Kurz se zaměří na problematiku rizika z hlediska filozofie ekonomie, disciplíny zkoumající teoretická, metodologická a etická východiska ekonomie. Naznačeny budou rovněž přístupy k riziku a příbuzným pojmům v dějinách myšlení. Jak uvádí Peter L. Bernstein ve své knize Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, mistrovské ovládání rizika – definování racionálního procesu, prostřednictvím kterého je možno riziku čelit, představovalo revoluční myšlenku, že budoucnost je více než vrtochem bohů a že člověk není jen pasivní jednotkou. Chápání rizika v nových souvislostech tak proměnilo riskování v hlavní katalyzátor pohánějící západní civilizaci. Během jednotlivých seminářů se pokusíme vymezit tyto základní změny v chápání rizika a budeme diskutovat o současných výzkumech a uplatnění vědeckých poznatků v ekonomické praxi.

 

http://sites.google.com/view/riziko

]]>
Isaac Newton v kontextu vědecké revoluce (KFI/INK) Fri, 09 Jun 2017 13:27:42 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/719#719 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/719#719 Mgr. Roman Zavadil

úterý 16:45-18:15, učebna KB 1.16

 

Cílem předmětu bude seznámit studenty s Isaacem Newtonem nejen jako předním vědcem, ale především jako filozofem, který svým myšlením ovlivnil následující generace. Newtonovo dílo bude probíráno v kontextu jeho předchůdců (Johannes Kepler, Galileo Galilei, Henry More, René Descartes), současníků (Gottfried W. Leibniz, Christiaan Huygens, Robert Boyle, Robert Hooke, John Locke, George Berkeley) a také filozofů, kteří se jím inspirovali (David Hume, Immanuel Kant). V rámci Newtonova filozofického myšlení bude kladen důraz především na metodologii, kauzalitu a pojetí síly, prostoru a času.

 

http://sites.google.com/view/inewton

]]>
Dějiny estetiky 1 (KFI/DES1) Fri, 09 Jun 2017 13:22:53 +0200 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/718#718 http://kfil.upol.cz/aktuality/1/find/718#718 Mgr. Roman Kucsa

pondělí 15:00-16:30, učebna KB 2.18

 

Volitelný kurz Dějin estetiky v zimním semestru představí hlavní školy a představitele filozofického myšlení starších dějin evropské kultury a v obrysech nastíní vývoj antického a středověkého uvažování o kráse a umění. Vedle vymezení klíčových estetických pojmů a jejich obsahových proměn – vedle pojmů krásy a umění se tradičně s estetikou pojí problematika vznešena, nápodoby apod. – bude pozornost semináře upřena na reflexi jednotlivých druhů umění (zejména rétoriky a architektury). Každé téma bude pak doplněno analýzou vybrané pasáže z děl jednotlivých myslitelů. Kurz nebude ukončen testem ani odevzdáním závěrečné eseje, pro udělení zápočtu je však požadována pravidelná písemná příprava (position paper, 1–2 normostrany) na seminář a aktivní účast v jeho průběhu. Povoleny jsou maximálně dvě absence.

]]>